Nr. 5
  • Nr. 5
  • Superior parceel
  • grootte: 107 m2, 12,4 x 8,6 m
  • Stroom, Water.