Nr. 6
  • Nr. 6
  • Superior parceel
  • grootte: 57 m2, 11,4 x 5
  • Stroom, Water.