Nr. 8
  • Nr. 8
  • Superior parceel
  • grootte: 100 m2, 8,5 x 11,8 m
  • Stroom, Water.