Nr. 11
  • Nr. 11
  • Superior parceel
  • grootte: 64 m2, 8,6 x 7,4 m
  • Stroom, Water.