Nr. 13
  • Nr. 13
  • Superior parceel
  • grootte: 81 m2, 9 x 9 m
  • Stroom, Water.