Nr. 14
  • Nr. 14
  • Superior parceel
  • grootte: 69 m2, 11,5 x 6 m
  • Stroom, Water.