Nr. 15
  • Nr. 15
  • Superior parceel
  • grootte: 77 m2, 9 x 8,5 m
  • Stroom, Water.