Nr. 18
  • Nr. 18
  • Superior parceel
  • grootte: 83 m2, 11,8 x 7 m
  • Stroom, Water.