Nr. 20
  • Nr. 20
  • Superior parceel
  • grootte: 68 m2, 9 x 7,5 m
  • Stroom, Water.