• Nr. 21
  • Premium parceel
  • grootte: 55 m2, 7 x 7,8 m