Nr. 22
  • Nr. 22
  • Superior parceel
  • grootte: 88 m2, 7,5 x 11,7 m
  • Stroom, Water.