Nr. 32
  • Nr. 32
  • Premium parceel
  • grootte: 68 m2, 8 x 8,5 m
  • Stroom, Water.