Nr. 44
  • Nr. 44
  • Premium parceel
  • grootte: 72 m2, 6 x 12 m
  • Stroom, Water.