Nr. 46
  • Nr. 46
  • Premium parceel
  • grootte: 70 m2, 8 x 8,7 m
  • Stroom, Water.