Nr. 65
  • Nr. 65
  • Premium parceel
  • grootte: 88 m2, 7 x 12,6 m
  • Stroom, Water.