Nr. 101
  • Nr. 101
  • Superior parceel
  • grootte: 108 m2, 11 x 9,8 m
  • Stroom, Water.