Nr. 102
  • Nr. 102
  • Superior parceel
  • grootte: 72 m2, 8 x 9 m
  • Stroom, Water.