Nr. 106
  • Nr. 106
  • Premium parceel
  • grootte: 69 m2, 8 x 8,6 m
  • Stroom, Water.