Nr. 21
  • Nr. 21
  • Superior parceel
  • grootte: 56 m2, 8 x 7 m
  • Stroom, Water.