Nr. 324
  • Nr. 324
  • Superior parceel
  • grootte: 78 m2, 6 x 13 m
  • Stroom, Water.