Booking

Kalendar
LUB

System Zarządzania Środowiskiem 14001 i System Zarządzania Jakością 9001.

Zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 12 października 2006 roku, Grupa Jadranka i Jadranka kampovi d.o.o. (dziś Jadranka turizam d.o.o.) parki kempingowe rozpoczeły realizację EMS zgodnie z normą ISO 14001:2004, który wraz z realizacją QMS zgodnie z ISO 9001:2000 stanowi nasz zintegrowany system zarządzania jakością, pierwsza certyfikacja odbyła się w 2008 roku. Piąta recertyfikacja została przeprowadzona w 2023 roku, a normami są: ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. System Jakości i Zarządzania Środowiskowego został ustanowiony i jest utrzymywany przez pracowników wszystkich szczebli z zarządem na czele. Mają obozwiązek stosować się do przepisów ustanowionych i obozwiązujących zasad i przepisów, rospoznawania i spełniania wymagań życzeń odbiorców, nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, odpowiedzialnego zarządzania zasobamy naturalnymi, stanowiąc zgodnie z ustalonymi procedurami i powierzonymi obowiązkami i stale zwiększania efektywności procedur i procesów biznesowych.

Nasza Misja

Zapewnić naszym klientom wszytkich domowych udogodnień w przyjemnych i zdrowych warunkach, poprzez zapewnienie jakości i przyjaznego hotelu, kempingu, usług komercyjnych i produkcję żywności.

Nasza Wizja

Nasze kempingi i inne nasze działania są uznawane za niekwestionowanych liderów w swoich segmentach rynku.

Recertyfikacja

W 2023 roku Grupa Jadranka i Jadranka turizam d.o.o nabyło recertyfikację EMS zgodną z ISO 14001:2015 i recertifikacji QMS według ISO 9001:2015.

Naj kampi - ADRIA 2020 & 2022 

Kempingi wybierane są na podstawie kryterium zapewnienia wysokiego poziomu jakości zakwaterowania i usług, które uzasadniają zaufanie gości i w związku z tym zasługują na tę nagrodę. Kemping Baldarin zdobył trzecie miejsce jako Naj kemping 2020 w kategorii najlepszych obozów naturystycznych w Chorwacji. To szczególnie wartościowa nagroda i wyjątkowo ceniona przez kempingi, ponieważ zwycięzcy są wybierani przez gości.

Najlepszy kemping w Chorwacji 2018 - 2023

Tytuł ten mogą zdobyć tylko kempingi, które spełniają standardy jakości według zdefiniowanego systemu oceny i jako takie są zdobywcami nagród, a do kategorii należą: sanitariaty, jednostki zameldowania, oferta gastronomiczna i handlowa oraz treści rekreacyjne. Nagrodę przyznaje Chorwackie stowarzyszenie kempingowe (KUH).

Ecocamping 2016 - 2022

Eko kemping jest jednym z najbardziej szanowanych europejskich stowarzyszeń, mających na celu promowanie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i jakości w przemyśle kempingowym. Projekt EcoCamping powstał w wyniku przeprowadzenia ankiety, przy współpracy z kempingowiczami, a rozpoczął się w 2000 roku. Celem badania jest zapewnienie kompleksowego przeglądu ochrony środowiska na kempingach.

Poleca Zoover 2013

Nagroda bardzo popularnego i wysoko cenionego przez gości holenderskiego portalu.

Góra strony