Nagrade in certifikati

Sistem ravnanja z okoljem 14001 in Sistem vodenja kakovosti 9001

V skladu z odločitvijo Uprave z dne 12.10.2006, se je tako v Jadranka skupini kot tudi v vseh kampih Jadranka kampova d.o.o. pristopilo k vzpostavitvi Sistema ravnanja z okoljem v skladu z normo ISO 14001:2004, ki skupaj z implementiranim Sistemom vodenja kakovosti v skladu z normo ISO 9001:2000 tvori del celotnega organizacijskega Integriranega sistema vodenja kakovosti. Sistem vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem je vzpostavljen in vzdrževan tako, da morajo zaposleni na vseh nivojih, z upravo na čelu, spoštovati zakone in druge zavezujoče predpise, prepoznavati in zadovoljevati zahteve ter potrebe kupcev, preprečevati onesnaževanje okolja, varovati zdravje in varnost ljudi, odgovorno gospodariti z naravnimi viri, delovati v skladu z ugotovljenimi postopki in dodeljenimi odgovornostmi, nenehno izboljševati učinkovitost svojih postopkov in poslovnih procesov.

Misija

Svojim kupcem zagotoviti prijetno in zdravo življenje, s kakovostnim in ekološko sprejemljivim nudenjem hotelskih in kamperskih storitev, nudenjem trgovskih storitev, nudenjem storitev proizvodnje hrane.

Vizija

Biti najbolj inovativna organizacija na področju Istre in Kvarnerja pri svojih dejavnostih, znana po celem svetu, na Hrvaškem pa prepoznavna po uporabi najbolj dostopne prakse in upoštevanju načela zaščite okolja.

Recertifikacija

Leta 2011 je Skupina Jadranka skupaj z Jadranka kampovima d.o.o. dosegla recertifikacijo Sistem ravnanja z okoljem v skladu z normo ISO 14001:2004 in Sistema vodenja kakovosti v skladu z normo ISO 9001:2008.

Najboljši kamp na Hrvaškem 2018.

Naslov najboljšega kampa lahko dobijo samo tisti kampi, ki zadovoljujejo standarde kakovosti skladno s sistemom ocenjevanja in so kot takšni dobitniki nagrad v naslednjih kategorijah: bivalne enote, gostinska in trgovinska ponudba ter rekreativne vsebine. Nagrade podeljuje Kamping udruženje Hrvatske (KUH).

Ecocamping 2016. - 2017.

Ecocamping je eno od najprestižnejših evropskih združenj s ciljem promoviranja trajnostnega razvoja, varstva okolja, varnosti in kakovosti v kamping industriji. Projekt EcoCamping se je začel leta 2000 in je nastal z izvedbo ankete v sodelovanju kamperjev. Cilj raziskovanja je omogočiti vsestranski pregled varstva okolja v kampih. 

Priporoča Zoover 2013.

Je nagrada popularnega in med gosti tudi zelo cenjenega nizozemskega portala.