Booking

Kalendar
ALI

Sistem ravnanja z okoljem 14001 in Sistem vodenja kakovosti 9001

V skladu z odločitvijo Uprave z dne 12.10.2006, se je tako v Jadranka skupini kot tudi v vseh kampih Jadranka kampova d.o.o. (danes Jadranka turizam d.o.o.) pristopilo k vzpostavitvi Sistema ravnanja z okoljem v skladu z normo ISO 14001:2004, ki skupaj z implementiranim Sistemom vodenja kakovosti v skladu z normo ISO 9001:2000 tvori del celotnega organizacijskega Integriranega sistema vodenja kakovosti, prva certifikacija je bila leta 2008. Peta recertifikacija je bila izvedena leta 2023, standarda pa sta: ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015. Sistem vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem je vzpostavljen in vzdrževan tako, da morajo zaposleni na vseh nivojih, z upravo na čelu, spoštovati zakone in druge zavezujoče predpise, prepoznavati in zadovoljevati zahteve ter potrebe kupcev, preprečevati onesnaževanje okolja, varovati zdravje in varnost ljudi, odgovorno gospodariti z naravnimi viri, delovati v skladu z ugotovljenimi postopki in dodeljenimi odgovornostmi, nenehno izboljševati učinkovitost svojih postopkov in poslovnih procesov.

Misija

Naši kampi in druge naše dejavnosti so prepoznane kot absolutno vodilne v svojih tržnih segmentih. 

Vizija

Na globalnem področju storitvenih dejavnosti smo vodilni. Naši dosežki in pomembni doprinosti imajo pozitiven učinek na družbo in okolje.

Recertifikacija

V letu 2023 sta Skupina Jadranka in Jadranka turizam d.o.o. dosegla recertifikacijo Sistem ravnanja z okoljem v skladu z normo ISO 14001:2015 in Sistema vodenja kakovosti v skladu z normo ISO 9001:2015.

Naj kampi - ADRIA 2020 & 2022

Pri izbiri kampov, ki bodo prejeli to nagrado, se kot kriterij upošteva raven kakovosti namestitve in storitev, ki jih ti nudijo in s čimer upravičujejo zaupanje gostov, zatorej si zaslužijo to nagrado. Kamp Baldarin je osvojil tretje mesto kot „Naj kamp 2020“ v kategoriji najboljših naturističnih kampov na Hrvaškem. Ta nagrada je za kampe posebej vredna in dragocena, saj dobitnike nagrade izbirajo gosti. 

Najboljši kamp na Hrvaškem 2018 - 2023

Naslov najboljšega kampa lahko dobijo samo tisti kampi, ki zadovoljujejo standarde kakovosti skladno s sistemom ocenjevanja in so kot takšni dobitniki nagrad v naslednjih kategorijah: bivalne enote, gostinska in trgovinska ponudba ter rekreativne vsebine. Nagrade podeljuje Kamping udruženje Hrvatske (KUH).

Ecocamping 2016 - 2022

Ecocamping je eno od najprestižnejših evropskih združenj s ciljem promoviranja trajnostnega razvoja, varstva okolja, varnosti in kakovosti v kamping industriji. Projekt EcoCamping se je začel leta 2000 in je nastal z izvedbo ankete v sodelovanju kamperjev. Cilj raziskovanja je omogočiti vsestranski pregled varstva okolja v kampih. 

Priporoča Zoover 2013

Je nagrada popularnega in med gosti tudi zelo cenjenega nizozemskega portala. 

na vrh strani