Booking

Kalendar
ili

Kako bi Vaš boravak učinili što ugodnijim, upoznat ćemo Vas s nekoliko korisnih informacija.

Prijava

Prigodom ulaska dužni ste se prijaviti na recepciji uz predočenje osobne iskaznice ili putovnice. Svaka osoba zatečena u kampu neprijavljena plaća kaznu u iznosu od 100,00 Eura.

Izbor mjesta i postavljanje šatora i predšatora

Ukoliko kamp mjesto odabirete sami, molimo vas da budete obazrivi prema gostima koji već kampiraju. Broj koji ste prigodom prijave dobili postavite na vidno mjesto šatora ili prikolice, a propusnicu na vidno mjesto vjetrobrana automobila. Za izgubljeni broj ili ključ bit ćemo prinuđeni naplatiti kaznu prema našem cjeniku. Kampiranje na numeriranim kamp jedinicama moguće je isključivo uz odobrenje recepcije.

Instalacije

Električnu energiju koristiti samo za male potrošače. Upotreba električnog kuhala i električnog roštilja je dozvoljena. Uključivanje ili isključivanje priključaka moguće isključivo od strane ovlaštene osobe kampa. Iznajmljene rashladne ormariće (frigo box) dužni ste držati čistim, urednim i stalno zaključanim te čuvati ključ. Temperatura rashladnih ormarića je + 5°C te se u njima ne mogu čuvati riba i meso.

Vrijeme mira

Noćni mir u kampu traje od 23 do 07 sati. Ukoliko stignete u kamp poslije 23 sata možete se smjestiti na parkiralište. Tijekom noćnoga mira (nakon 23 sata) nije dozvoljen ulazak ni kretanje vozilima po kampu, ne dozvoljava se upotreba radio i TV prijemnika, glazbenih instrumenata, kao ni vikanje i pjevanje.

Promet u kampu

Najveća dopuštena brzina kretanja vozila je 20 KM/h.

Ponašanje u naturističkom dijelu kampa

Naturistički dio kampa Baldarin namijenjen je samo naturistima. Molimo Vas da većinu vaših dnevnih aktivnosti obavljate bez odjeće i u skladu s kućnim redom. Kupanje, sunčanje i boravak na plaži u odjeći je strogo zabranjeno!

Za maloljetne osobe kojima se tolerira boravak u odjeći na plaži, označeno je obalno područje na planu kampa i isključivo na tom području mogu biti odjeveni!

Čistoća

Molimo Vas da vodite brigu o čistoći na Vašem prostoru. Otpad bacite u spremnike koji se nalaze na određenim lokacijama. Ostavljajte korištene prostore u sanitarnim prostorijama onakvim kakvim biste ih željeli pronaći. Pranje posuđa i rublja dozvoljeno je u samo za to predviđenim prostorijama. Prije odlaska ostavite mjesto kakvim ste ga zatekli. Čuvajte nasade i zelenilo u kampu. Ne trgajte granje, grmlje i stabla. Ne zabijajte čavle u stabla. Zabranjeno je betoniranje, ograđivanje ili zatvaranje prolaznih putova, naročito pristupe obali i moru, uzimanje šljunka ili pijeska sa plaža.

Vlasnici pasa

Psi se moraju držati na uzici i biti pod nadzorom vlasnika. Paziti da pas ne onečišćuje po kampu, obavezno čistiti za njim. U kampu je nekoliko plaža za pse gdje im je dozvoljeno plivati.

Plovila

Vlasnici plovila dužni su prijaviti svoja plovila Lučkoj ispostavi u Cresu ili Lošinju. Do 200 m udaljenosti od obale dozvoljeno je kretanje na vesla ili minimalnom brzinom motora.
Upotreba jet-skija nije dozvoljena.
Pranje automobila i plovila je dozvoljeno uz plaćanje.

Pošta

Pošta dolazi utorkom. Možete je preuzeti na recepciji. Telegrame dostavljamo samo u izuzetnim slučajevima.

Loženje vatre

Zbog opasnosti od požara zakonom je zabranjeno. Vašom pažnjom pridonosite većoj zaštiti od požara: ugasite opušak od cigarete, ne bacajte neugašenu šibicu, ugasite upaljenu svijeću prije spavanja.
Zabranjeno je unošenje lako zapaljivih ili eksplozivnih tvari unutar kampa.

Prva pomoć

Možete dobiti u turističkoj ambulanti u kampu.

Vrijednosti

Sve vrijednosti ( novac, nakit ) možete deponirati u sefu na recepciji. Uprava kampa ne preuzima odgovornost za vrijednosti ostavljene u šatorima ili kamp kućicama.
Molimo Vas da sve pronađene stvari predate na recepciji kampa.

Posjetitelji

Moraju se prijaviti na ulazu. Za dnevni boravak dužni su platiti ulaz u kamp po važećem cjeniku.

Obračun, odjava i uplata

korištenih usluga može se obaviti na dan odlaska kao i dan ranije, u radnom vremenu blagajne koje je izvješeno na recepciji.
Kod obračuna Vas molimo da ne zaboravite vratiti broj šatora ili ključ.
Prostor za kampiranje oslobodite najkasnije do 12,00 sati, u protivnome bit ćemo prisiljeni naplatiti još jedan dan boravka

GOSTIMA KOJI SE NE PRIDRŽAVAJU KUĆNOG REDA I OVIH ODREDBI, UPRAVA KAMPA MOŽE OTKAZATI GOSTOPRIMSTVO.

Nadamo se da ćete boravkom u kampu biti zadovoljni, a Vaše primjedbe ili reklamacije upišite u knjigu dojmova ili knjigu žalbe koje se nalaze na recepciji.

vrh stranice