Booking

Kalendar
OF
We verheugen ons erop u te mogen begroeten en wensen u een aangenaam verblijf op onze camping. Om uw verblijf zo plezierig mogelijk te maken, geven wij u hierbij nuttige informatie.
Aanmelding

Bij aankomst bent u verplicht zich te melden aan de receptie en daarbij uw identiteitsbewijs of paspoort te overhandigen. Iedere niet-aangemelde persoon die op de camping wordt aangetroffen betaalt een boete van 100,00 Euro. 

Het uitkiezen van de kampeerplaats en het opzetten van tent en voortent

Als u zelf een kampeerplek uitzoekt, wees dan zorgvuldig jegens de gasten die al kamperen. Het nummer dat u bij aanmelding hebt gekregen dient u op te hangen op een zichtbare plaats aan de tent of caravan en de vergunning op een zichtbare plaats op de voorruit van de auto. Voor het verliezen van nummerbordje of sleutel wordt een boete in rekening gebracht conform de geldende tarieflijst. Kamperen op genummerde kampeerkaveltjes is alleen mogelijk met verkregen toestemming van de receptie.

Installaties

Electrische energie is alleen voor de kleinverbuiker beschikbaar. Het gebruik van electrische kookplaatjes en electrische barbecue is toegestaan. Aan- of afsluiting kan alleen verricht worden door bevoegd campingpersoneel. Gehuurde koelboxen moeten schoon worden gehouden. De temperatuur in de koelboxen is + 5 °C en er mag geen vis of vlees in worden gehouden.  

Rustperiode

De nachtelijke stilteperiode op de camping duurt van 23 tot 7 uur. Als u na 23 uur arriveert op de camping, kunt u op de parkeerplaats verblijf houden. Tijdens de nachtelijke stilteperiode (na 23 uur) is het niet toegestaan de camping binnen te rijden of er rond te rijden; ook mogen radio's en tv's niet aan staan, op muziekinstrumenten worden gespeeld, gezongen of geschreeuwd.

Verkeersregels op de camping

Er geldt een maximumsnelheid van 20 KM/h. 

Gedrag in het naturisten gedeelte van de camping

Op het naturistengedeelte van de camping en het strand is het verboden gekleed of in badkleding te verblijven. Het is verboden andere gasten te fotograferen of te filmen zonder hun toestemming. 

Properheid

Wij verzoeken u zorg te dragen voor de properheid van de ruimte waar u gebruik van maakt. Afval weggooien in containers op bepaalde locaties. Laat de sanitaire ruimte achter in een toestand zoals u die wenst aan te treffen. Op daarvoor bedoelde plekken kunt u de was of de afwas doen. Laat voor vertrek de ruimte achter in de toestand zoals u hem aantrof. Draag zorg voor het groen op de camping. Trek geen takken of bladeren van de struiken of bomen. Sla geen spijkers in de bomen. Het is verboden te betoneren, hekken te plaatsen en doorgaande paden te blokkeren, vooral niet paden die leiden naar de zee, en het is verboden kiezels of zand van het strand mee te nemen. 

Hondeneigenaars

Honden moeten verplicht aan de lijn worden gehouden en onder toezicht van hun baas staan. 
Let op dat de hond de camping niet vervuilt. Het is verplicht het achter hem schoon te houden.
Op de camping zijn er enkele stranden, waar honden mogen zwemmen. 

Vaartuigen

Eigenaren zijn verplicht hun vaartuig aan te melden bij de havendirectie van Cres of Lošinj. 
Tot 200 m afstand van de kust is varen alleen toegestaan door te roeien of door het gebruik van de motor op minimumsnelheid. 
Gebruik van motorscooters is niet toegestaan. Auto en boot wassen is toegestaan tegen betaling.

Post

De post wordt gebracht op dinsdag. U kunt de post bij de receptie afhalen. Telegrammen bezorgen wij uitsluitend in spoedgevallen. 

Vuur maken

Wegens brandgevaar is het maken van vuur wettelijk verboden. 
Door zorgvuldigheid in acht te nemen draagt u aan uw veiligheid bij: druk sigarettenpeuken goed uit, gooi geen goed uitgeblazen lucifers weg, blaas kaarsen voor het slapen gaan uit. 
Het is verboden licht ontvlambare of explosieve stoffen naar de camping te brengen.

Eerste hulp

U kunt Eerste Hulp krijgen bij de EHBO-post op de camping.

Waardevolle goederen

Alle waardevolle goederen (geld, sieraden) kunt u in een kluis bij de receptie deponeren. De campingdirectie draagt geen verantwoordelijkheid voor waardevolle goederen die in de tent of de campinghuisjes zijn achtergebleven. 
Wij verzoeken u alle gevonden voorwerpen te overhandigen aan de campingreceptie.

Bezoek

Dient zich bij de ingang aan te melden. Voor een dagverblijf dient verplicht het tarief te worden betaald conform de geldende tarievenlijst.

Afrekening, afmedling, betaling

Betaling van de gebruikte diensten kan geschieden op de dag van vertrek of de dag ervoor en wel tijdens de openingstijden van de kassa, die staan opgehangen bij de receptie. Denk eraan bij de afrekening het nummerplaatje van de tent of de sleutel terug te geven. 
Maak de kampeerruimte vrij voor 12.00h. Als dit niet gebeurt zijn wij gedwongen nog een dag verblijf in rekening tebrengen. 

GASTEN DIE ZICH NIET AAN DE HUISREGELS EN DEZE BEPALINGEN HOUDEN KAN HET RECHT OP VERBLIJF DOOR DE DIRECTIE WORDEN INGETROKKEN.

Wij hopen dat u naar tevredenheid op onze camping verblijft. Aanmerkingen of klachten kunt u in het gastenboek of in het klachtenboek kwijt, die zich bij de receptie bevinden.

Bovenaan pagina