Booking

Kalendar
ALI

Da bi bilo vaše bivanje pri nas kar najbolj prijetno, vas bomo spoznali z nekaj koristnimi informacijami:

Prijava

Ob vstopu ste se dolžni prijaviti na recepciji in predati osebno izkaznico ali potni list. Vsaka neprijavljena oseba v kampu mora plačati kazen v znesku 100,00 Euro.

Izbira kampirnega mesta in postavljanje šotora ali predšotora

V kolikor boste kampirno mesto izbrali sami vas prosimo, da ste obzirni do gostov, ki že kampirajo. Številko, ki jo boste prejeli ob prijavi, postavite na vidno mesto na šotoru ali prikolici, prepustnico pa na vidno mesto na vetrobranskem steklu avta. Za izgubljeno številko ali ključ vam bomo morali zaračunati kazen v skladu z našim cenikom. Kampiranje na oštevilčenih kampirnih enotah je možno samo ob predhodni odobritvi Recepcije.

Inštalacije

Električno energijo se lahko uporablja samo za manjšo porabo. Uporaba električnega kuhalnika in električnega žara je dovoljena. Vklop in izklop priključkov lahko naredi samo za to pooblaščena oseba iz kampa. Najete hladilne omarice (frigo box) morate obvezno čistiti, jih primerno vzdrževati ter zaklepati in hraniti ključ. Temperatura hladilnih omaric je + 5 °C in v njih ne smete hraniti rib in mesa. 

Čas počitka

Nočni mir v kampu traja od 23. do 7. ure. V kolikor prispete v kamp po 23. uri, se lahko nastanite na parkirišču. V času trajanja nočnega miru (po 23. uri) vstop v kamp in vožnja z vozili po kampu nista dovoljena, ravno tako ni dovoljena uporaba radia in TV sprejemnika ter glasbenih inštrumentov, prepovedano pa je tudi vpitje in petje. 

Promet v kampu

Najvišja dovoljena hitrost vozil je 20 KM/h.

Pravila v naturističnem delu kampa

Naturistični del kampa Baldarin je namenjen samo naturistom. Prosimo Vas, da večino svojih dnevnih aktivnosti opravljate brez oblačil in v skladu s hišnim redom. Kopanje, sončanje in bivanje na plaži v oblačilih je strogo prepovedano!

Za mladoletne osebe, ki se jim tolerira bivanje v oblačilih na plaži, je označen obalni del na načrtu kampa in izključno na tem območju so lahko oblečeni!

Čistost

Prosimo vas, da skrbite za čistočo na vašem prostoru. Odpadke odvrzite v zabojnike, ki se nahajajo na določenih lokacijah. Vse prostore v sanitarijah pustite za seboj v takšnem stanju, kot bi si želeli, da bi jih dobili vi. Pranje posode in perila je dovoljeno v za to namenjenih prostorih. Pred odhodom pustite te prostore takšne, kot so bili ob vašem prihodu. Ohranjajte nasade in zelenje v kampu. Ne trgajte vej, grmovja in stebel. Ne zabijajte žebljev v stebla. Prepovedano je betoniranje, ograjevanje ali zapiranje prehodnih poti, še posebej dostopov do obale in morja, ne jemljite proda ali peska s plaž.

Lastniki psov

Pse morate imeti obvezno na vrvici in pod nadzorom lastnika. 
Poskrbite, da pes s svojimi iztrebki ne bo onesnaževal kampa, zato vedno počistite za njim.
V kampu je nekaj pasjih plaž, kjer lahko psi neomejeno plavajo.

Plovila

Lastniki plovil morajo svoja plovila obvezno prijaviti Pristaniški izpostavi v Cresu ali Lošinju. Do 200 m oddaljenosti od obale je dovoljena vožnja plovil na vesla ali z minimalno hitrostjo motorja.
Uporaba vodnega skuterja ni dovoljena. 
Pranje avtomobilov in čolnov je dovoljeno proti plačilu. 

Pošta

Pošta prihaja ob torkih. Prevzamete jo lahko na recepciji. Telegrame dostavljamo samo v izrednih primerih.

Kurjenje ognja

Zaradi nevarnosti požara je kurjenje ognja z zakonom prepovedano. Bodite skrbni in dodajte svoj prispevek k večji zaščiti pred požarom: ugasnite ogorek, ne odvrzite prigane vžigalice, prižgano svečo ugasnite preden odidete spat. 
V kamp je prepovedano vnašati lahko vnetljive ali eksplozivne snovi. 

Prva pomoč

Prva pomoč je na voljo v turistični ambulanti v kampu.

Dragocenosti

Vse dragocenosti (denar, nakit) lahko deponirate v sefu na recepciji. Uprava kampa ne prevzema odgovornosti za dragocenosti, ki jih pustite v šotorih ali kamp hišicah.
Prosim vas, da vse najdene stvari oddate na recepciji kampa. 

Obiskovalci

Se morajo ob vstopu v kamp prijaviti. Za dnevno bivanje je potrebno obvezno plačati vstop v kamp v skladu z veljavnim cenikom.

Obračun, odjava in vplačilo

Plačilo vseh storitev je možno na dan odhoda in dan prej, v delovnem času blagajne, ki je navedeno na recepciji. Pri obračunu prosimo ne pozabite vrniti številke šotora ali ključ. Prostor za kampiranje sprostite najkasneje do 12:00 ure, v nasprotnem primeru bomo prisiljeni zaračunati dodaten dan bivanja. 

GOSTOM, KI NE BODO UPOŠTEVALI HIŠNEGA REDA IN TEH DOLOČIL, LAHKO UPRAVA ODPOVE GOSTOLJUBLJE.

Upamo, da boste zadovoljni z bivanjem v kampu, svoje pripombe ali reklamacije vpišite v Knjigo vtisov ali Knjigo pritožb, ki se nahajata na recepciji.

na vrh strani