BOOKING
ALI

Nagrada projekta Ecocamping

Skrb za okolje je mnogim kamperjem zelo pomembno, zaradi česar si je kamp Baldarin prizadeval pridobiti Ecocamping, enega izmed najbolj prestižnih in cenjenih ekoloških certifikatov v svetu kampiranja. 

Naturistični kamp Baldarin je ponosen dobitnik tega priznanja od leta 2015 in je eden od številnih hrvaških kampov, ki mu je uspelo doseči iskani standard, kar priča o stremenju kampa k visokokakovostnemu družbenemu in ekonomskemu razvoju. 

Projekt EcoCamping se je začel leta 2000 z izvedbo raziskave ob sodelovanju s kamperji. Cilj raziskave je bil pridobiti mnenja gostov o opremi in vsebinah, ki jih ponuja kamp, in sicer z različnih vidikov zaščite okolja. To je zahtevalo prizadevanje kampa, da razvije, posodobi in ohrani oz. zaščiti okolje in naravo ter tudi varnost in kakovost kampa. Uporaba zelene tehnologije in varčevanje z energijo sta očitno zelo pomembna dejavnika za mnoge, ki so sodelovali v raziskavi, saj kamperji potrebujejo energijo, da bi lahko v popolnosti uživali na svojem dopustu!

Skrb o okolici kampa Baldarin

Naturistični kamp Baldarin je uvedel številne zelene inovacije, da bi pospešil ekološki trajnostni razvoj, kar zajema: izgradnjo črpalke za črpanje odpadnih vodá (1. faza – gradnja se je zaključila leta 2003; 2. faza – načrtuje se za leto 2018), izgradnjo novih in renovacijo obstoječih sanitarnih enot, vpeljavo električnih vozil, uvedbo različnih ukrepov za varčevanje z energijo, novost ekoloških glamping šotorov, vsakodnevno prizadevanje za ohranjanje in vzdrževanje okolice, hortikulturna dela, ločevanje odpadkov in ponudbo lokalnih ter avtohtonih izdelkov v gostinstvu. 

Kamp je poleg tega zlasti za ekološko ozaveščene otroke uvedel številne ekološke dejavnosti, športe in rekreacijo na prostem, prav tako pa tudi delavnice in zabavne vsebine za posameznike vseh starosti.