BOOKING
ALI

Nagrada projekta Ecocamping

Skrb za okolje je mnogim kamperjem zelo pomembno, zaradi česar si je kamp Baldarin prizadeval pridobiti Ecocamping, enega izmed najbolj prestižnih in cenjenih ekoloških certifikatov v svetu kampiranja. 

Naturistični kamp Baldarin je ponosen dobitnik tega priznanja od leta 2015 in je eden od številnih hrvaških kampov, ki mu je uspelo doseči iskani standard, kar priča o stremenju kampa k visokokakovostnemu družbenemu in ekonomskemu razvoju. 

Projekt EcoCamping se je začel leta 2000 z izvedbo raziskave ob sodelovanju s kamperji. Cilj raziskave je bil pridobiti mnenja gostov o opremi in vsebinah, ki jih ponuja kamp, in sicer z različnih vidikov zaščite okolja. To je zahtevalo prizadevanje kampa, da razvije, posodobi in ohrani oz. zaščiti okolje in naravo ter tudi varnost in kakovost kampa. Uporaba zelene tehnologije in varčevanje z energijo sta očitno zelo pomembna dejavnika za mnoge, ki so sodelovali v raziskavi, saj kamperji potrebujejo energijo, da bi lahko v popolnosti uživali na svojem dopustu!

Načela Ecocampinga so naslednja:

 • goste, zaposlene, partnerje in javnost na splošno seznaniti s prednostmi projekta in sodelovanjem v njem, 
 • učinkoviteje izkoristiti energijo,
 • promovirati trajnostne in ekološko sprejemljive načine pridobitve energije,
 • prizadevati si za ohranitev čistega zraka,
 • izogibati se onesnaževanju vode in tal (zemlje),
 • racionalno uporabiti vodo,
 • izogibati se nastanku odpadkov in optimizirati cikluse recikliranja materiala,
 • poskrbeti za dizajn kampa na ekološko sprejemljiv način in promovirati bioraznolikost
 • misli na naravo in okolje tudi v smislu rekreacijskih dejavnosti,
 • promovirati enostavno mobilnost,
 • promovirati lokalne proizvode in storitve,
 • čiščenje organizirati na ekološko sprejemljiv način in izogibanje nevarnim snovem.

Skrb o okolici kampa Baldarin

Naturistični kamp Baldarin je uvedel številne zelene inovacije, da bi pospešil ekološki trajnostni razvoj, kar zajema: izgradnjo črpalke za črpanje odpadnih vodá (1. faza – gradnja se je zaključila leta 2003; 2. faza – gradnja zaključena 2018), izgradnjo novih in renovacijo obstoječih sanitarnih enot, vpeljavo električnih vozil, uvedbo različnih ukrepov za varčevanje z energijo, novost ekoloških glamping šotorov, vsakodnevno prizadevanje za ohranjanje in vzdrževanje okolice, hortikulturna dela, ločevanje odpadkov in ponudbo lokalnih ter avtohtonih izdelkov v gostinstvu. 

Kamp je poleg tega zlasti za ekološko ozaveščene otroke uvedel številne ekološke dejavnosti, športe in rekreacijo na prostem, prav tako pa tudi delavnice in zabavne vsebine za posameznike vseh starosti. 

Kot zadnjo spremembo v smislu meril, ki jih je kamp Baldarin sprejel v okviru projekta Ecocamping, izpostavljamo prepoved plastičnih izdelkov za enkratno uporabo (jedilni pribor, kozarce, slamke, krožnike itd.), ki je stopila v veljavo z odprtjem kampa v sezoni 2019. Prav tako se bodo tudi plastične vrečke v trgovini nadomestile z večkratnimi vrečkami iz blaga, novosti v ponudbi pa sta tudi eko, bio, vegan in gluten free kotiček ter ponudba otoških proizvodov. Več o tem si lahko preberete tukaj »